Zasady dokonywania darowizn

Darczyńcą Fundacji Star of Life może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”, oraz, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi Dotpay lub PayPal.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby.  Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje te powinny być prowadzone wyłącznie w formie pisemnej kierowane na adres korespondencyjny Fundacji: (Fundacja Star of Life, os. Stefana Batorego 38/17, 60-687 Poznań) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staroflife.pl.

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady i odpowiednie przepisy prawa.

1. Strona internetowa www.staroflife.pl jest prowadzona przez: Fundację Star of Life z siedzibą w Poznaniu (61-687) na Osiedlu Stefana Batorego 38/17, tel: 530 179 297 e-mail: biuro@staroflife.pl NIP: 9721257828 REGON: 362691624 KRS: 0000579487

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji Star of Life,

b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,

c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Dotpay

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Dotpay S.A. lub PayPal.

3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją Star of Life.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności (https://www.staroflife.pl/polityka-prywatnosci)

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Fundacji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.